​​054-7987813

חושן בקרה , הר הצופים 31, רחובות 76620 | דוא"ל hoshen19@gmail.com | סלולרי : 054-7987813‏ | 052-2461657 | פקס : 077-5101378


שם מלא:

דוא”ל:

טלפון:


צג מערכת איסוף נתוניםהאם לבחור מ
ערכת איסוף נתונים חוטית או אלחוטית ?

כאשר ניגשים לבחירת מערכת בקרה ואגירת טמפרטורות (איסוף נתונים) בחדרים שונים ובמכונות החלטנו להציג מערכת שתדע לעמוד בדרישות הנ"ל ,יש לבצע סקר שוק מקיף היות ותמיד יש חידושים והתפתחויות בנושא,חשוב לקחת מערכת שיש לה תמיכה טכנית טובה כאשר מופיע בעיה או שאלה יש למי לפנות הדבר חשוב מאוד בעיקר עם מבצעים זאת בפעם הראשונה.

קיימות 2 אפשרויות בסיסיות ליישום פרויקט מסוג זה:
• מערכת בקרה חוטית – חישוב כל הרצת קווים אנלוגיים בין החדרים והמכונות אל נקודה מרכזית,חיבור מתמר שייקרא את היחידות ויתרגמם ליחידת עיבוד ושמירת נתונים ( מחשב ,רכזת וכדו' ).
• מערכת בקרה אלחוטית – התקנה מקומית של כמה רגשי טמפרטורה וכמה משדרים ,שידור לרכזת המחוברת קווית למחשב בעל תוכנה ייעודית המנטרת ואוגרת את המידע בזמן אמת.
הוחלט לבצע את המערכת הבקרה האלחוטית מכמה סיבות:

• פשטות ההתקנה - צמצום רב מאוד של  שימוש בכבלים ברחבי המפעל ,דבר אשר חוסך ימי עבודה רבים של הרצת כבלים וחיסכון בעלות הכבלים וציוד עבודה בגובה ( מונע את תופעת אכילת הכבלים ע"י בעלי חיים שונים במפעל כגון חולדות,עכברים חתולים.)
• רכיבי קצה - נדרשים משדר ורגש לביצוע המשימה המותקנים במקביל למערכות קיימות ללא צורך בהחלפתם ( אם הלקוח דורש זאת ).חלק מהמשדרים הותקנו עם רגש טמפרטורה PT-100 בנוי וחלקם הותקנו עם רגש בתוך המקרר ומשדר מחוצה לו.
• יכולת בקרה בזמן אמת - הרכזת בודקת ע"פ זמן מוגדר מראש את נתוני המשדר כגון: טמפרטורה ,עוצמת שידור ורמת בטרייה.תוכנת מחשב משווה את המידע לפרמטרים המוגדרים ,אוגרת את המידע במחשב ומתריעה בהתאם על בסיס המדיה הקיימת ( שליחת מייל ,שליחת SMS הפעלת ממסר וכדו' ).
• מדולריות – ניתן להוסיף ולחבר למשדר כל רגש אנלוגי שהוא ( לחות ,טמפרטורה ,לחץ וכדו' ).

לסיכום:
מערכת הבקרה האלחוטית עדיפה על פני מערכת בקרה חוטית בשני היבטים עיקריים: בהיבט הכלכלי ( ימי התקנה ,כבלים ונלווים ) ובהיבט התפעולי ( רכיבים מקומיים פשוטים – משדר ורגש בלבד).